نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
چينى ها پيكاسو را شكست دادند


تاریخ: ۱ بهمن ۱۳۹۰

طبق آمار سال گذشته ى ميلادى ، پابلو پيكاسو پس از ۱۳ سال يكه تازى در بازار فروش آثار هنرى جهان، از نقاشان چينى شكست خورد. به گزارش ايسنا، از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۰ ميلادى به غير از سال ۲۰۰۷  كه يك استثنا بود، آثار پابلو پيكاسو عنوان پرفروش ترين آثار هنرى جهان را به خود اختصاص داده بودند ، اما آمار منتشرشده از سوى موسسه ى «آرت پرايس» نشان مى دهد در سال ۲۰۱۱ نقاشان چينى مقام اول و دوم اين فهرست را به دست آوردند و استاد نقاشى اسپانيا پس از اندى وارهول در چهارمين رتبه ى اين فهرست قرار گرفت. «آرت پرايس» ،«ژانگ داكيان» را به عنوان خالق گرانقيمت ترين نقاشى ها در سال ۲۰۱۱ معرفى كرد. 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7372&tab=rooz