نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
اوباما : هيچ تضميني براي تأثير تحريم ها بر ايران وجود ندارد


تاریخ: ۴ مهر ۱۳۸۹

رئيس جمهور آمريكا اذعان كرد هيچ گونه تضميني وجود ندارد كه اين تحريم ها بتواند تأثيري در رويكرد ايران داشته باشد.
«باراك اوباما» در مصاحبه با شبكه «بي بي سي» فارسي در واكنش به اظهارات «محمود احمدي نژاد» مبني بر نقش آمريكا در حملات 11 سپتامبر در حالي كه از اظهارات وي خشمگين به نظر مي رسيد، سخنان رئيس جمهور كشورمان را «نفرت انگيز» و «غيرقابل توجيه» قلمداد كرد.
رئيس جمهور آمريكا در پاسخ به سوال خبرنگار بي بي سي فارسي در خصوص وعده استفاده از ديپلماسي در مقابل ايران و عدم تمايل به تهديد در توجيه وعده هاي دروغين خود مدعي شد: ايران نتوانسته است جامعه بين المللي را متقاعد كند كه برنامه هسته اي صلح آميز دارد.
اين ادعاي وي در حالي مطرح شد كه بارها ايران صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود را اثبات كرد و «يوكيا آمانو» مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز در آخرين گزارش خود تأكيد كرد كه هيچ گونه سند و مدركي مبني بر انحراف هسته اي ايران مشاهده نكرده است.
رئيس جمهوري آمريكا كه تاكنون عليرغم تمايل ايران به گفت وگو به نوعي تلاش كرده است تا از اين گفت وگوها طفره رود اعلام كرد: به اعتقاد من بايد به آنچه امسال انجام داده ايم نگاه كنيم. در آنچه اتفاق افتاده تناقضي نيست. آنچه كه من همواره گفته ام اين است كه ما مي خواهيم با دستاني باز با دولت و مردم ايران گفت وگو كنيم زيرا معتقديم هيچ چيز اجتناب ناپذيري وجود ندارد كه ايران و آمريكا را دشمن يكديگر كند. بخشي از تاريخ روابط هست كه تلخ است. اما مي توان با تكيه بر تفاهم دوجانبه و احترام دو طرفه از آن عبور كرد و ما مايل هستيم مردم ايران در نهايت موفق شوند.
رئيس جمهوري آمريكا در خصوص تحريم هاي تحميل شده بر ايران گفت كه هيچ گونه تضميني وجود ندارد كه اين تحريم ها بتواند تأثيري در رويكرد ايران داشته باشد و اعلام كرد: دولت ايران نشان داده است كه در برابر رعايت هنجارهاي اوليه بين المللي خيلي مقاومت مي كند، همين طور در برابر تمايل به شركت در مذاكرات جدي درباره يك برنامه اتمي كه در منطقه و جهان، ترس و بي اعتمادي زيادي ايجاد كرده است.
وي با هدف شكاف و اختلاف افكني بين ملت و نظام با اين ادعا كه اين تحريم ها با نيت مورد هدف قرار دادن دولت ايران تحميل شده است، در پاسخ به خبرنگار بي بي سي كه مردم ايران نيز متحمل لطمات بسيار مي شوند، گفت: هدف اين تحريم ها، دولت ايران است كه اميدوارم مسئولان اين دولت به مرور زمان با خود بينديشد و به اين نتيجه برسد كه اين مسير بهترين مسير براي مردم نيست. اين بهترين مسير براي ايران نيست. كشوري كه ريشه در تمدني باورنكردني دارد. كشوري كه ميزان سواد آموختگي در آن از خيلي كشورهاي دنيا بالاتر است. ايران اگر درهاي خود را به تبادل و تجارت با بقيه كشورها باز كند، قابليت نهفته فوق العاده اي براي نايل شدن به موفقيت اقتصادي دارد. اما، براي اينكه چنين بكند، به اعتقاد من دولت ايران بايد مسير متفاوتي از آنچه اخيراً پيش گرفته، انتخاب كند.
اوباما در خصوص اقدام نظامي عليه ايران در اظهاراتي متناقض اعلام كرد كه به حل و فصل ديپلماتيك امور تمايل دارد و تصريح كرد: ما واضح و روشن اعلام كرديم كه دولت ايران و مردم ايران حق بهره مندي از برنامه صلح آميز هسته اي و انرژي صلح آميز هسته اي را دارند. اين حقي است كه همه اعضاي پيمان منع جامع گسترش تسليحات هسته اي دارند.
وي افزود كه دولت ايران بارها تصريح كرده است كه تمايلي به ساخت سلاح هاي هسته اي ندارد و بنابراين بايد براساس يك ساز و كاري وجود داشته باشد كه نشان دهند كه واقعاً تمايلي به اين موضوع ندارند و در صورتي كه ايران چنين گام سازنده اي را بردارد و به طور جدي وارد مذاكره شود نه تنها مسئله اقدام نظامي عليه ايران رفع مي شود بلكه تحريم ها نيز لغو خواهد شد.
اوباما در شرايطي اين اظهارات متناقض را ابراز كرده است كه ايران بارها در ارتباط با برگزاري گفت وگوها در زمينه برنامه هسته اي خود تأكيد كرده و تمامي همكاري هاي لازم به منظور اثبات صلح آميز بودن برنامه هسته اي خود را نشان داده است و در يكي از اين موارد بيانيه سه جانبه اي را با برزيل و تركيه به امضا درآورد تا بخشي از اورانيوم غني شده خود را در قبال دريافت سوخت مورد نياز رآكتور تحقيقاتي تهران به خاك تركيه ارسال كند اما آمريكا پيش نويس قطعنامه تحريم ها عليه ايران را به شوراي امنيت فرستاد و تحريم هاي جديدي عليه ايران به تصويب رسيد.
اين اظهارات اوباما در حالي است كه بسياري از كشورها از جمله تركيه و برزيل و ديگر كشورهاي سراسر جهان بارها اعلام كرده اند كه حاضر نيستند روابط تجاري خود با ايران را قطع كنند و قطع تجارت با ايران را به ضرر خود اعلام كرده اند، مدعي شد كه آمريكا در ارتباط با موضوع هسته اي ايران يكجانبه عمل نمي كند و كشورهاي ديگر نيز تمايلي به تجارت با ايران ندارند اما اين در شرايطي است كه آمريكا با فرستادن نمايندگان خود به كشورهاي سراسر دنيا، از آنها درخواست كرده است كه عليه ايران متحد شوند.
وي مدعي شد: من اين هفته در مجمع عمومي سازمان ملل متحد سخنراني كردم و در آنجا گفتم كه نه تنها براي دولت من، بلكه فكر مي كنم براي همه آمريكا اين چيزها ارزش دارد: حقوق بشر، آزادي هاي اساسي، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي تجمعات، آزادي انتخاب حكومت و رهايي از هراس و سوء رفتار حكومت. اين ارزش ها، محور سياست خارجي ماست. اين در مورد همه جهان صدق مي كند و مسلماً شامل ايران هم مي شود.
اوباما در مصاحبه خود در حالي منادي حقوق بشر و دفاع از آزادي بيان شده كه در جديدترين مورد از نقض حقوق بشر در آمريكا يك زن عقب مانده ذهني به اتهام كشتن همسر خود با تزريق مواد سمي كشنده اعدام شد و آمريكا بدون توجه به واكنش هاي بين المللي اين زن را كه از مشكل ذهني و جسمي رنج مي برده است را اعدام كرد.
اوباما بار ديگر از جريان فتنه در ايران حمايت كرد و گفت: فكر مي كنم كه همه ما تحت تأثير شجاعت و اميدي قرار گرفتيم كه مردم ايران پس از انتخابات در ايران از خود نشان دادند، مي دانيد ما علاقه اي نداريم كه در امور مردمي كه خود حكومت شان را انتخاب مي كنند دخالت كنيم، اما وقتي ببينيم كه حكومت ها مردم خودشان را سركوب و با آنها بدرفتاري مي كنند، صريحاً اعتراض مي كنيم.
وي كه خود را مدعي حقوق بشر مي دانست با دخالتي مجدد در امور داخلي ايران و انتخابات اين كشور اعلام كرد: ما در كنار كساني كه مي خواهند حرفشان شنيده شود مي ايستيم، كنار كساني كه در يك دموكراسي كه شأن انساني آنها را به رسميت مي شناسد، مشاركت كنند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=738&tab=rooz