نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
عکس: خبرنگاران از نگاه سردار رادان


تاریخ: ۶ بهمن ۱۳۹۰

 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7404&tab=rooz