نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
پشتك واروي سبزها در سوئد براي چند دلار بيشتر


تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

پيوند گروهك هاي سلطنت طلب با عناصر اصلاح طلب فراري (فعال در فتنه سبز) عميق تر مي شود.
در حالي كه پيش از اين اعلام شده بود شماري از عناصر ورشكسته قصد دارند در سوئد نشستي ترتيب دهند، اخبار بعدي حاكي از آن است كه اين نشست توسط سه تن از افراد معروف به فرصت طلبي به نام هاي محسن سازگارا، عليرضا نوري زاده و محسن مخملباف طراحي شده و ميزبان هم شهريار آهي است. اين عده پيش از اين هم نشست هاي مخفيانه اي را در پاريس و لندن برگزار كرده اند كه با رسوايي هايي همراه بوده است. براي مثال در بحبوحه يكي از همين نشست ها در لندن كه از سوي نوري زاده راه اندازي شده بود، داودي مهاجر لو داد كه استخبارات رژيم سعودي حامي مالي نشست است هم در آن نشست ها و هم در نشست سوئد، از دو طيف سلطنت طلب و گروه هاي تروريستي نظير كومله نيز دعوت شده است.
در ميان دعوت شدگان به نشست مخفي سوئد، نام برخي عناصر دم دستي و ورشكسته ديده مي شود از جمله؛ عبداله مهتدي (سركرده كومله)، مصطفي حجري، مهرانگيز كار، رامين پرهام، جمشيد و هوشنگ اسدي، حسن شريعتمداري (حزب منحله خلق مسلمان)، مجتبي واحدي، نوشابه اميري، اكبر عطري، رضا عليجاني، كاظم علمداري، مسعود بهنود، فاطمه حقيقت جو، محمدعلي توفيقي (سازمان مجاهدين)، مرتضي كاظميان، احمد باطبي، علي افشاري، مريم ميردامادي، آرش بهمني و چند نام در پيت مشابه!
اغلب اين افراد به بندبازي و شنيدن بوي دلار از دور معروفند و به همين دليل هم معمولا رونق بخش نشست هاي بي رونق اپوزيسيون هستند.
در همين حال در راستاي نزديكي طيف هاي التقاطي چپ به يكديگر كه هم اكنون زير پرچم آمريكا و اروپا جمع شده اند، روز شنبه رجب مزروعي (حزب مشاركت) و فرخ نگهدار (سركرده گروهك فدائيان خلق) در برلين و در جمع شماري از عناصر ضدانقلاب، نشست مشتركي برگزار كردند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7426&tab=rooz