نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
5 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي متخلف در آستانه انحلال


تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۰

مديركل دفتر آموزش هاي آزاد وزارت علوم از طي مراحل انحلال پنج موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در وزارت علوم در سال جاري خبر داد.
غلامعلي نادري در گفت وگو با ايسنا با بيان اينكه تمامي دانشجويان اين موسسات تقسيم و به ساير دانشگاههاي غيرانتفاعي منتقل شدند، گفت: طبق مواد 25 تا 30 اساسنامه، كميته اي براي بررسي موسسات متخلف تشكيل و پس از تسويه حساب، مجوز اين موسسات در شوراي گسترش آموزش عالي لغو مي شود.
وي با اشاره به مراحل اعمال تنبيه اين موسسات، گفت: در اين راستا براساس نوع و سطح تخلف، ضمن آنكه ظرفيت برخي موسسات غيرانتفاعي صفر مي شود، به برخي از موسسات نيز اجازه پذيرش دانشجوي رشته هاي قبلي داده نمي شود و همچنين علاوه بر دانشجويان رشته هاي قبلي، دانشجوي جديدي نيز براي آنها درنظر گرفته نمي شود.
وي تاكيد كرد: بر اين اساس نه تنها، اعمال رشته جديد براي دانشگاههاي غيرانتفاعي صورت نمي گيرد و ممكن است علاوه بر صفر كردن ظرفيت پذيرش، اين موسسات به انحلال بيانجامند.
نادري تصريح كرد: در حال حاضر 5 موسسه و دانشگاه غيرانتفاعي در آستانه انحلال قرار دارند و ظرفيت 30 موسسه متخلف نيز بنا بر توافق كميسيون ماده 9 و دفتر نظارت و ارزيابي وزارت علوم صفر شده است.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7428&tab=rooz