نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
جریمه حجابت با من
آچار کشی سیاست


یه فرانسوی مسلمون ثروتمند (Rachid Nekkaz (L گفته:
جریمه زنهای باحجابی که با پوشیه میان تو خیابون رو میده !!!

او گفت که ۱ میلیون یورو برای این کار گذاشته کنار و هر زنی نه فقط تو فرانسه بلکه تو هر کشوری که قانون منع حجاب باشه جریمه اش رو میده !!!!

قشنگ ترین جمله کنایه دارش به دولت های مدعی آزادی :
“My sister, go out free wherever you want and I will pay the fine for you”
خواهر من ، آزادانه هرجا که میخواهی بیرون برو من جریمه اش رو میدم

http://a4keshi.ir

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=758&tab=weblog