نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
احتمال واگذاري سکه به ‌جاي عيدي کارمندان


تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۰

رئيس کل بانک مرکزي از احتمال واگذاري سکه به جاي عيدي به کارمندان خبر داد و گفت: اگر اين تصميم قطعي شود تا مبلغ 300 هزار تومان عيدي کارمندان به صورت سکه و مابقي به صورت پول نقد به آنها پرداخت خواهد شد.محمود بهمني در گفتگو با مهر از احتمال پرداخت عيدي کارمندان به صورت سکه خبر داد و گفت: البته اين طرح هم اکنون در دست بررسي قرار دارد و در صورت تصويب، اجرايي مي شود.رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سئوال که مبلغ عيدي کارمندان 350 هزار تومان است، بانک مرکزي چه نوع
سکه اي را به عنوان عيدي به کارمندان واگذار خواهد کرد، گفت: اگر دولت بخواهد چنين برنامه اي را اجرايي کند بر روي مبلغ 300 هزار تومان به عنوان واگذاري سکه تصميم گيري خواهد کرد.وي ادامه داد: بقيه اين مبلغ به صورت عيدي و نقد در اختيار کارمندان قرار خواهد گرفت.بهمني موضوع اصلي در بحث واگذاري سکه به عنوان عيدي کارمندان را زمان تحويل سکه اعلام کرد و گفت: اين سکه‌ها بايد در يک فاصله معقولي در اختيار کارمندان به عنوان عيدي قرار گيرد.رئيس کل بانک مرکزي گفت: تعلل در اين امر به دليل اين است که ممکن است نتوانيم سکه را ظرف مدت مناسب يعني تا قبل از عيد به کارمندان تحويل بدهيم.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7596&tab=rooz