نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تلاش ماموران شهرداري براي پلمب دفتر روزنامه وطن امروز


تاریخ: ۵ مهر ۱۳۸۹

شهرداري تهران به منظور تخليه ساختمان محل استقرار روزنامه وطن امروز در تلاش براي پلمب اين روزنامه برآمده است.
به گزارش مشرق، روز يكشنبه ماموران شهرداري تهران براي پلمب دفتر روزنامه وطن امروز به محل اين روزنامه مراجعه كردند.
گفته مي شود علت مراجعه شهرداري براي پلمب دفتر اين روزنامه، مسكوني بودن كاربري آن بوده است. در حالي كه به نظر مي رسد دفتر يك روزنامه نبايد براي ادامه فعاليت با موانع اينچنيني مواجه شود، ظاهرا ماموران شهرداري قصد تخليه ساختمان اين روزنامه را دارند و براي رسيدن به مقصود خود، از ماموران نيروي انتظامي نيز خواسته اند كه در محل حضور يابند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=765&tab=rooz