نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مشکلات اخلاقی هر 8 نامزد ریاست جمهوری به تفکیک نام
کشک کول


در این مقاله بنا داریم به عیوب اخلاقی نامزد های ریاست جمهوری بپردازیم. اما قبل از هر چیز به ذکر 

چند روایت می پردازم:

1. پيامبر اكرم(ص): «انِّي لَم اُومَر أن انقّبَ عَن قُلوبِ النَّاسِ و لاأشُقَّ بُطُونَهُم»؛من مأمور نشده‌ام كه از

قلوب مردم تفتيش كنم يا باطن آنها را بشكافم.

ميزان الحکمة، ج2 ص728.

2. امام جعفر صادق(ع) در روايتي از رسول اكرم(ص) نقل شده است كه آن حضرت فرموده‌اند:

اي كساني كه با زبان، اسلام آورده، ولي ايمان در قلب‌هايتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت 

نكنيد و درپي عيوب وامور پنهاني‌شان نباشيد، پس هر كس امور پنهاني مسلمانان را پيگيري كند و 

آشكار سازد، خداوند امور پنهان و زشتي‌هاي او را آشكار خواهد ساخت، و هر كسي كه خداوند امور 

پنهاني او را آشكار سازد رسوايش مي‌كند، هرچند كار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد.

محمدبن يعقوب کليني، اصول الکافي، ج2ص355، کتاب ايمان و کفر، باب من طلب عثرات المومنين، ح4.

5. امام علي(ع) در نامة خود به مالك اشتر مي‌نويسد:

دورترين و كم‌اجرترين افراد نزد تو بايد كساني باشند كه نسبت به پي‌جويي، كشف و پخش عيوب مردم 

اقدام مي‌كنند. همانا در مردم عيوب و لغزش‌هايي است كه حاكم در پوشاندن آنها از همه سزاوار‌تر است. 

پس عيوبي را كه از تو مخفي است مكشوف نكن. همانا وظيفه تو تطهير جامعه از عيوب و لغزش‌هاي 

آشكار است. در مورد لغزش‌هاي پنهاني، خداوند خود داوري خواهد كرد

نهج البلاغه، ترجمه فيض الاسلام، نامه 53.

6. پيامبر اكرم(ص): «لاتَتَّبِعُوا عَوراتِ المؤمنينَ، فإنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوراتِ المؤمنينَ تَتَبَّعَ اللهُ عَورَتَه، و مَن تَتَبَّعَ 

اللهُ عورَتَهُ فَضِحَهُ وَلَو فِي جُوفِ بَيتِهِ»؛

از عيوب و اسرار پنهاني مؤمنان جست‌وجو نكنيد، چرا كه هركس از عيوب مردم تجسّس كند، خداوند نيز

از عيوب او تجسّس مي‌كند و هر كس خداوند از عيوبش تجسّس كند مفتضح و بي‌آبرو خواهد شد، گرچه 

در گوشه خانه‌اش لغزشي كرده باشد.

ميزان الحکمة ج3، ص 2208.

بهتر آن است که ابتدا به عیوب خود بپردازیم. البته تحقیق درمورد کاندیداها 

بشرطی که مصداق تجسس حرام نباشد لازم است

http://www.kashkcool.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=765&tab=weblog