نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
«مبارک» کاندیدای ریاست جمهوری مصر شد


تاریخ: ۴ اسفند ۱۳۹۰
"محمد حسنی مبارک" خود را برای دور اول انتخابات ریاست جمهوری پس از انقلاب 25 فوریه در مصر کاندیدا می کند.
 به نقل از پایگاه "الفجر"، محمد حسنی مبارک، نام پسرعموی دیکتاتور مخلوع مصر است که قصد دارد کاندیدای انتخابات رياست جمهوری در این کشور شود.

او که همنام ديکتاتور مخلوع مصر و یک نظامی است و درجه سرتیپی دارد، می گوید: من از ابتدا در میدان التحریر حضور داشتم و ارتباط فامیلی خود با حسنی مبارک را نادیده می گرفتم.

وی تأکید کرده است که هرگز بر اساس دستور کاری حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر عمل نخواهد کرد و درست بر عکس سیاست های وی را اجرا خواهد کرد، سیاست هایی که کشور را در طول سالیان دراز در مسیر خطرناکی قرار داده است.
 
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=7666&tab=rooz