نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
دعایی برای جلب محبت همسر
آچارکشی سیاست


پدیدار شدن مهر و محبت افزون‏تر معلول یک‏سرى عوامل است که برخى از آنها در دست همسر و برخى در اختیار زوج است. آنچه که در اختیار زن است احترام و اهمیت دادن به شوهر، مهیا کردن محیط خانه براى او، همراهى با او در امور مختلف، پرهیز از بحث و مجادله‏ هاى بى‏ نتیجه، توجه به خواسته‏ هاى جنسى شوهر و آماده ساختن خود براى او، صداقت و امانت و فداکارى و گذشت، از جمله امورى است که مراعات آن از جانب زن مى‏تواند در جلب محبت شوهر مؤثر باشد.
مبنى بر این که زن چه باید بکند تا علاقه همسرش را جذب کند… باید عرض شود اسلام به منظور ایجاد علاقه و محبت بیشتر میان دو همسر به همتایى و کفو بودن آنها سفارش کرده است.
در واقع مى‏ توان گفت مرد و زن اگر از نظر شرایط اعتقادى و اقتصادى نزدیک به هم باشند و براساس صداقت و حسن اعتماد به همدیگر زندگى خود را آغاز کنند و در طول زندگى روزمره به آن توجه کافى داشته باشند و آن را رعایت نمایند، خداوند علاقه و محبت و الفت را بین این دو همسر قرار خواهد داد. پس از انعقاد پیمان ازدواج نیز براى استحکام خانواده و استمرار آن الفت و علاقه، باید هر یک از مرد و زن به روابط میان خود توجه کافى مبذول کنند، همان طور که امام صادق(ع) در تحف‏ العقول، ص ۳۲۳ توصیه‏ هاى زیر را به هر یک از زن و شوهر ارائه فرموده‏‌اند:
 
مرد در پیوند میان خود و همسرش از سه چیز بى‏‌نیاز نیست:
۱- همدلى با زن تا از این راه محبت و دلبستگى زن را به خود جلب کند.
۲- حسن خلق و متوجه کردن دل زن به سوى خویش با قیافه‏‌اى که در چشم زن خوشایند باشد.
۳- توسعه دادن در معیشت همسر.
 
زن هم در ارتباط میان خود و همسر همدلش از سه خصلت بى‏‌نیاز نیست:
۱- خویشتندارى از هر آلودگى تا دل شوهر در اعتماد به وى در هر خوش و ناخوش مطمئن باشد.
۲- مراقب حال شوهر بودن تا اگر لغزشى از او سر زد شوهر با او مهربان باشد.
۳- اظهار عشق به شوهر با دلربایى و زیبا ساختن خویش در چشم وى.
با استفاده از روایت فوق و دستورات دیگرى که از بزرگان به ما رسیده است مى‏‌توان راه‏کارهاى عملى زیر را براى هر یک از زن و مرد توصیه نمود:

۱- از آنجا که پس از پیمان ازدواج، زندگى مشترک شروع شده و دیگر «من و تو» در آن مطرح نیست، در کلیه موارد زندگى اعم از تملک، درآمد و… از کلمه «ما» استفاده نمایید نه «من» و «تو».
۲- در مقابل همسر خود هر چند که حق با شما باشد، لجبازى و اصرار نکنید.
۳- همسر خود را به خصوص در مقابل بستگانش تحقیر نکنید.
۴- از مخالفت و مشاجره با همسر خود بپرهیزید، زیرا محبت را از بین مى‏برد.
۵- به نقاط قوت و مثبت همسر خود بیشتر توجه کنید و به یاد آورید.
۶- همسر خود را در معاشرت با اقوامش محدود نکنید.
۷- زحمت‏هایى که براى پذیرایى خویشاوندان همسر خود متحمل شده‏‌اید به رخ وى نکشید.
۸- از مردان دیگر نزد همسرتان تمجید نکنید. زن هیچ مردى را بر همسر خود و مرد هیچ زنى را بر همسر خود، ترجیح ندهد و در گفتار این موضوع را رعایت کنید، زیرا هر فردى ویژگى‏‌ها، خصلت‏ها و توانمندى‏‌هاى خاص خود را دارد.
۹- براى انجام درخواست‏هاى خود با همسرتان با خشونت و آمرانه برخورد نکنید.
۱۰- براى برآوردن نیازمندى‏‌هاى خود از نظر مادى وغیرمادى، امکانات همسر خود را در نظر گرفته و او را تحت فشار قرار ندهید.
۱۱- کارهاى همسر خود را هر چند کوچک است، تحسین کنید.
۱۲- مرد باید کمک کردن در انجام کارهاى منزل را فراموش نکند و بداند که همان طور که مرد در خارج خانه خسته مى‏شود، زن نیز در منزل از کارهاى خانه خسته مى‏شود و نیازمند مساعدت و قدردانى است.
۱۳- هر کدام از مرد و زن خود را براى همسرش بیاراید و به خصوص زن بهترین و تمیزترین لباس خود را در مقابل همسر خود بپوشد.
۱۴- مرد توجه داشته باشد که وقتى همسرش عصبانى مى‏شود (به ویژه در ایام عادات زنانه که به دلیل فیزیولوژیکى، زودتر عصبانى مى‏‌شوند) او را با مهر و محبت آرام کند.
علاوه بر این موارد فوق شما مى‏‌توانید به کتاب آیین همسردارى، نوشته آیت‏‌اللَّه‏‌ ابراهیم امینى را مطالعه کنید و نکات بیشتر و گسترده‏‌ترى را به دست آورید. بر اساس آنچه در روایتی آمده است زیاد خواندن سوره نجم موجب می شود فرد نزد مردم محبوب واقع شود.
{ثواب الاعمال ۱۱۶}
http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=776&tab=weblog