نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
حجاب دستت را رعایت کن
تلظی


می گفت آخه این یه ذره ناخن بلند من چه ربطی به بی حجابی داره؟

گفتم: یه سوال؟ چرا همین به قول خودت یه ذره ناخن را گذاشتی بلند بشه و بعد هم مرتبش کردی؟

گفت: برای دلم، چون قشنگه.

گفتم: بفرما، خودت داری جواب خودت را می دی، "چون قشنگه"، این یعنی چی؟ یعنی ایجاد قشنگی.

گفت: آخه کی این یه ذره ناخن من را می بینه، دستم را داخل چادرم پنهان می کنم تا پیدا نباشه.

گفتم: کی می بینه؟! خودت بگو چقدر مطمئنی حتی یک نفر نامحرم هم نبینه؟ بعد هم بر فرض اینکه وقتی بیرون از خونه می ری دست هات همش زیر چادره اون وقت یعنی اصلاً برات کاری پیش نیومده که مخاطبت نامحرم باشه، بعد تو مجبور بشی دستت را از زیر چادرت بیاری بیرون؟ یعنی اینقدر مراقبی که چشم های همه ی آقایون را کنترل کنی که نگاهشون به دست های تو نیافته؟

بعد هم ادامه دادم دلم از این می سوزه ای کاش کار افراد با تفکر تو به همین جا ختم می شد.

با تعجب پرسید چطور؟!

گفتم هیچی آخه کم کم به بهانه ی لب پَر شدن ناخن هاتون اول برق ناخن و لاک بی رنگ می زنید که خودتون فکر می کنید پیدا نیست، و البته اون هم به خاطر برقی که داره پیدا هست، بعد هم که قبح این اشتباه برایتون کم رنگ شد رو می یارید به لاک رنگ ناخن و بعد هم کم کم رنگ لاک هم از بی رنگی و کم رنگی به درجات بالاتری می رسه. تازه این یه قسمت کوچیک ماجراست، چون در کنار این عمل انتخاب انگشتر با مدل های مختلف که قطعاً باید به دستتون هم بیاد وگرنه قشنگ نیست و ساق دست هم رنگ و به اصطلاح ست با بقیه ی لباس هاتون هم پاشون به ماجرا باز میشه.

بیشتر از این دلم می سوزه که تا این لحظه هم هنوز خودتون را دختر محجبه حساب می کنید. نمی گم محجبه نیستید، ولی آخه چه حجابی که راه نفوذ گناه توش پیدا شده؟

http://talazee.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=802&tab=weblog