نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تاراج حیا و شرافت ایرانی و اسلامی در نمایشگاه تجارت قطعات خودرو
اتمام حجت


اینجا نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو (آذر 92)

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (ام القرای جهان اسلام!) است.

اما انگار برخی تصور می کنند هر جا صحبت از بین المللی می شود

رفتار ها باید مساوی با منطقه ی آزاد از همه ی مقررات شرعی و قانونی باشد.

نظارت ها هم که قربانش بروم این طور مواقع مثل هوای تهران همیشه در حالت بی ضرری است!

از کنار اوضاع نا به سامان بازدید کنندگان که با تاسف می گذشتی

صحنه هایی در غرفه های خارجی و داخلی به چشم می خورد

که آدم گاهی با تردید از خودش سوال می کرد

اینجا ایران است یا حکومت عوض شده و یا اصلن خواب است ؟!

در غرفه های خارجی خبری از اجرا شدن قانون حجاب نبود

و این بی حجابی نه تنها به برداشتن حجاب محدود نمی شد

بلکه در برخی موراد ساپورت های آنچنانی (توری) غرفه داران چینی بازدید کنندگان را بیش از پیش

به صنعت قطعات خودرو علاقمند می نمود!

در برخی غرفه های ایرانی هم خانوم ها با حجابی بی که شباهت به حجاب بود حضور پیدا کرده بودند

که خدایی نکرده در عرصه رقابت و جهانی شدن! چیزی از رقبای چینی خود کمتر نداشته باشند

مردها ایرانی! غرفه دار هم، انگار فکر می کنند نمی شود جهانی شد مگر با کروات!

با این وضع عجیب نیست که مردم با دیدن این صحنه ها باور کنند که

آستانه تحمل نیروهای نظارتی تا حد قابل توجهی پایین آمده

و دیگر مشکل مملکت ما چهارتا تار موی خانوم ها نیست.

فقط نمیدانم باید بابت این اتفاقات از چه کسی تشکر کرد

شما جای خالی را پر کنید

....... مچکریم.

http://etmamehojat.blogfa.com

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=810&tab=weblog