نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
مديران CNN وسط برنامه زنده سيم را كشيدند!


تاریخ: ۸ مهر ۱۳۸۹

شبكه آمريكايي پخش مستقيم سخنراني رئيس جمهور اسلامي ايران در مجمع عمومي سازمان ملل را ناگهان قطع كرد.
گزارش ها حاكي از آن است كه شبكه سي ان ان به خاطر فشار انبوه مخاطبان كنجكاو خود، امسال مجبور شده بود سخنراني دكتر احمدي نژاد در مجمع عمومي سازمان را به طور مستقيم پخش كند اما هنگامي كه وي شوك اصلي را با به چالش گرفتن ماجراي 11 سپتامبر و پيش كشيدن پاي دولت آمريكا در اين ماجراي ساختگي وارد كرد، گردانندگان سي ان ان به شكلي دستپاچه اقدام به قطع پخش اين سخنراني كردند. گفته مي شود اين اقدام با پرسش و اعتراض شديد بسياري از مخاطبان CNN مواجه شده است و به اعتبار حرفه اي اين رسانه بزرگ آمريكايي لطمه وارد كرده است.
طبيعي است كه اقدام مذكور در عين حال باعث كنجكاوي بيشتر مخاطبان و پيگيري ماجرا از مجاري و رسانه هاي ديگر شود.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=835&tab=rooz