نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
برادرزاده شهيد همت: حاج همت هيچ گاه از مسير ولايت منحرف نشد


تاریخ: ۸ مهر ۱۳۸۹

برادرزاده شهيد محمدابراهيم همت گفت: شهيد همت در طول عمر خويش هيچگاه جز به مسير ولايت فكر نمي كرد و تابع حقيقي رهبري انقلاب بود.
محسن همت در گفت وگو با فارس با اعتراض به سوءاستفاده از عنوان شهيد همت توسط برخي حاميان جريان فتنه، گفت: هدف اصلي عناصر فتنه گر كه تاكنون بر همه آشكار شده، سوءاستفاده از نام شهيد است، آنها مي خواهند از اين طريق بر افكار عمومي به ويژه قشر جوان تأثير بگذارند.
وي ادامه داد: سران فتنه به خوبي درك كرده اند كه خانواده شهدا در جامعه الگو هستند و آنها در تلاش هستند تا به اهداف خود كه همان براندازي نظام است، دست يابند.
وي افزود: خانواده شهدا و امت حزب الله ايران براي نجات از گمراهي بايد تابع منويات مقام معظم رهبري باشند و جز به اين نپردازند كه پرداختن جز به اين، گمراهي سختي خواهد بود.
همت خاطرنشان كرد: شهيد همت در طول عمر خويش هيچگاه جز به مسير ولايت فكر نمي كرد و تابع حقيقي رهبري انقلاب بود و در همين مسير هم مانند امام حسين(ع) به شهادت رسيد.
وي يادآور شد: خانواده شهيد بودن يك افتخار است و آنها مورد احترام هستند ولي نبايد اين امر موجب شود تا افراد از اين موضوع براي رسيدن به منافع خود سوءاستفاده كنند.
برادرزاده شهيد «محمدابراهيم همت» گفت: از كساني كه دچار بي بصيرتي شده اند و مسير اصلي نظام مقدس اسلامي را گم كرده اند، درخواست دارم كه در اين برهه از زمان كه دشمن لحظه به لحظه به فكر براندازي نظام مقدس جمهوري اسلامي است، مراقب باشند تا خون شهدايمان پايمال نشود.

سران فتنه از اعتبار خانواده شهدا سوءاستفاده مي كنند
همسر شهيد محمد اصغري خواه فرمانده گردان كميل در دوران جنگ هم گفت: جمهوري اسلامي بر محور اسلام پايه ريزي شده و خانواده شهدا هم محوريت نظام را دارند اما متأسفانه سران فتنه مي خواهند از پايه هاي اصلي نظام كه خانواده شهدا هستند به نفع خود سوءاستفاده كنند.
وي با تأكيد بر قرار داشتن ولايت مداري در راس انديشه ها و ارزش ها گفت: حراست و حفاظت از آرمان هاي انقلاب اسلامي و شهدا بايد در اولويت باشد، لذا حراست از انقلاب جزو وظايف خانواده شهداست كه در رأس آن نيز بايد ولايت مداري را قرار داد.
وي تصريح كرد: بر همگان مشهود است كه خانواده شهدا به لحاظ از دست دادن عزيزان شان بهاي معنوي سنگيني پرداخت كردند چرا كه آن ها جزو ستون نظام هستند و استخوان بندي نظام براساس خون شهدا پايه ريزي شده است.
هاشميان ادامه داد: اشتباه يك عضو خانواده شهيد، موجب نمي شود كه اشكالي به شهيد وارد شود و بنده علاوه بر اينكه خانواده يك شهيد هستم، شخصيت مستقلي نيز دارم.
همسر فرمانده شهيد گردان كميل از مسئولان خواست كه از كنار اين گونه سوءاستفاده ها توسط سران فتنه از خانواده شهدا بي تفاوت عبور نكنند.
وي تأكيد كرد: مسئولان با درايت بايد با خانواده شهدا تعامل داشته باشند تا ديگر شاهد چنين اتفاقاتي نباشيم.
وي تأكيد كرد: خانواده شهيد بودن يك بهاء است، بهايي كه با خون به دست آمده است؛ احزاب بهانه است؛ خانواده شهدا بدانند كه اين بهاء را نبايد به بهانه از دست بدهند.
شهيد محمد اصغري خواه متولد 1340بود كه از فروردين سال 1360براي شكست حصر آبادان عازم جبهه شد و در عمليات هاي متعددي حضور يافت تا اينكه در عمليات رمضان به شدت مجروح شد و در عمليات والفجر 10 به شهادت رسيد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=840&tab=rooz