نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
برائت دير هنگام از يك مهره سوخته!


تاریخ: ۸ مهر ۱۳۸۹

رسول منتجب نيا قائم مقام حزب اعتماد از اظهارات ضدديني و ارتدادآميز اكبر گنجي اعلام برائت كرد.
وي در گفت وگو با سايت شفاف، درباره اظهارات گنجي در زمينه انكار امام عصر(عج) و آيات قرآن گفت: او در ايران كه بود حرف هايي مي زد كه ارتباطي با تفكر امام(ره) و اصلاح طلبان نداشت و از زماني كه به خارج از ايران رفته، حرف هاي نامربوط، نسنجيده و برخلاف نظام، انقلاب و امام مي زند و جريان اصلاحات بايد از اين سخنان تبري بجويد. بنده به عنوان كسي كه از ابتدا در اين جريان حضور داشتم، از اين نوع تفكرات برائت مي جويم و اعلام بيزاري مي كنم. ما حرف هاي گنجي را كه مغاير با اصول و مباني دين، تشيع، اسلام و امام(ره) است رد مي كنيم و از او خواهش مي كنيم خود را از جرگه اصلاح طلبان خارج بداند و خود را به اين جريان نچسباند. جريان اصلاحات از او تبري مي جويد.
ضمن تقدير از موضع ديرهنگام آقاي منتجب نيا بايد يادآور شد كه اولا؛ گنجي جزو 5 نفري- به همراه مهاجراني، سروش، كديور و بازرگان- است كه خود را اتاق فكر جنبش سبز و ابوذرهاي اين جريان(!) در خارج كشور معرفي كردند و هم اينك سايت و حلقه راه اندازي شده توسط اين طيف در همكاري كامل با موسوي و كروبي و سايت هاي آنها (كلمه و سحام نيوز) فعاليت مي كند. مهاجراني و سروش هم جزو حاميان كروبي در انتخابات و فتنه پس از آن بودند. ثانياً ؛ گنجي خود را به مدعيان اصلاح طلبي نمي چسباند بلكه اكبرپونز معروف به كله پوك تروريست ها از روزگار دولت اصلاحات بود كه توسط آمران امنيتي نظير حجاريان به عرصه ترور شخصيت گسيل شد و نهايتاً كار را به اهانت عليه حضرت امام كشاند كه هيچ يك از مدعيان خط امام در جبهه اصلاحات متعرض وي نشدند. بنابراين شرط برائت از گنجي برائت از طيف هايي است كه او را مديريت كردند و در ادامه مسير با جريان خارجي حامي وي همراه شدند كه كروبي و موسوي از آن جمله اند. ثالثاً؛ گنجي به عنوان يك مهره سوخته و پياده نظام، اساساً قابل اعتنا نيست. او در خارج از كشور براي امرار معاش و گذراندن زندگي نكبت بار مجبور است مدام دوز فحاشي ها عليه انقلاب و اسلام را بالا ببرد. بنابراين برائت حقيقي مشروط به برائت از فتنه گران داخلي نظير موسوي و كروبي است كه همان خط هجمه به خط امام و ارزش هاي انقلاب را ادامه مي دهند و از جمله از موضع افرادي شرمنده و واداده، نامه هاي ذلت بار به كساني چون شيخ مطرود امام و آلت دست منافقين (منتظري) نوشتند و يا با گروهك هاي ضددين و ضدانقلاب نظير بهائيت، منافقين و... هم پيمان شدند.
براستي به زعم امثال آقاي منتجب نيا- كه اميد مي رود از سر حسن نيت و اعتقاد ابراز برائت از امثال گنجي كرده باشند- چه نسبتي ميان امثال سروش و گنجي و كديور با بازيگران داخلي فتنه است كه از آشوب و فتنه گري سال گذشته در هماهنگي كامل با هم عمل كردند؟!

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=842&tab=rooz