نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
وحشت مقامات نظامي اسرائيل از 60 هزار فروند موشك حزب الله


تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۹۱

مقامات نظامي رژيم صهيونيستي اذعان كردند 60 هزار موشك حزب الله مي تواند رژيم صهيونيستي را به لرزه درآورد.
به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، معاون رئيس ستاد ارتش و رئيس بخش تحقيقات پدافند نظامي رژيم صهيونيستي اعتراف كردند امروزه حزب الله 60 هزار موشك و ديگر ابزارهاي نظامي هدايت شونده در اختيار دارد كه ده برابر بيشتر از آخرين زمان حمله نظامي اسرائيل به لبنان در سال 2006 است و قادر است هر نقطه از اسرائيل را هدف قرار دهد. اين مقامات نظامي تاكيد كردند حزب الله توانايي بيشتري براي پرتاب اين موشك ها به دست آورده و مي تواند به اركان هاي نظامي اسرائيل ضربه وارد كند. حزب الله لبنان يك نوع هواپيماي بدون سرنشين ساخته كه مي تواند موشك هاي دريا به هوا را حمل كند و هوانوردي اسرائيل را در خطر قرار دهد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8525&tab=rooz