نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
يكي از كاربران بالاترين: بي سواد ما هستيم نه كارگزاران رژيم


تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۹۱

«نرخ رشد علمي ايران 11 برابر بقيه كشورهاي دنياست و اين مرا آزار مي دهد. نه اين كه از پيشرفت هاي علمي در وطنم آزرده خاطر باشم. نه، نه، نه، آزردگي خاطر من از دوستان خودم در پهنه اپوزيسيون است.»
به گزارش كيهان، يكي از كاربران سايت ضد انقلابي بالاترين بعد از مقدمه فوق مي نويسد: «چرا خودمان را فريب مي دهيم؟ من از خودفريبي بيزارم و تصور مي كنم همه انسان هاي آزاده و دموكرات بايد از خودفريبي بيزار باشند، اما بدتر از خودفريبي، تلاش دوستان براي فريب بقيه دوستان خود است.»
اين كاربر سايت بالاترين كه خود را «رامين شيرزاد» معرفي كرده است مي نويسد: «هر روز سايت هاي گويانيوز، نوروز، كلمه، امروز، جرس و تقريبا همه سايت هايي كه در زيرمجموعه اپوزيسيون رژيم ايران فعاليت مي كنند، از عقب افتادگي علمي ايران خبر مي دهند و اين كه اگر جنبش سبز پيروز شده بود يا رژيم اسلامي شكل نگرفته بود، امروز ايران در عرصه هاي علمي، پيشرفت هاي محيرالعقولي كرده بود. حرف من اين است كه نرخ رشد علمي ايران را كه شوراي نگهبان يا كيهان و سپاه اعلام نكرده اند. اين نرخ رشد را رسانه هاي آمريكايي و اروپايي و سايت هاي معتبر علمي مثل سايت «ساينتست» در لندن كه اعتبار جهاني دارد اعلام كرده. لندن كه عاشق چشم و ابروي آخوندها نيست.»
رامين شيرزاد خطاب به اپوزيسيون مي نويسد «اگر بدتان نيايد و اخم نكنيد، اجازه بدهيد بگويم كه بي سواد و عقب افتاده خود ما هستيم. اگر باور نمي كنيد نگاهي به ايران از چشم آمريكايي ها و اروپايي ها بيندازيد و نگاهي هم به خودمان. آقاي مزروعي و اميرارجمند و باطبي و گنجي و شيرين عبادي و كروبي و موسوي و خاتمي چه ويژگي علمي دارند؟ تقريبا هيچ! به قول كيهان در طنز معروف گفت و شنودش كه خود ما را هم كلي به خنده انداخت، سواد بسياري از ما يك كمي بيشتر از سواد خواندن و نوشتن است، اما، در آن طرف، برنامه هسته اي ايران، داد آمريكا و اسرائيل را بلند كرده است. خوب اگر پيشرفت هسته اي نداشتند كه اينهمه سر و صدا بلند نمي شد. نانو تكنولوژي و ساخت موشك و زيردريايي و سفينه فضايي و ماهواره هم كه دروغ نيست. همه مجامع علمي دارند اعتراف مي كنند.»
«رامين شيرزاد» در ادامه آورده است؛ «چرا خودمان را فريب مي دهيم. بي سواد ما هستيم نه كارگزاران رژيم.»

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8538&tab=rooz