نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
تايم: اوباما براي مصرف داخلي مدعي اثرگذاري تحريم هاست


تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۸۹

مجله آمريكايي تايم معتقد است تحريم ها محاسبات ايران را به هم نخواهد زد. اين نشريه در عين حال تاكيد كرد آمريكا از دور جديد مذاكرات با ايران توقع دارد كه حتي فعاليت هاي غني سازي معطوف به توليد انرژي هم متوقف شود.
تايم با اشاره به استناد برخي چهره هاي سياسي مخالف دولت در ايران (نظير هاشمي رفسنجاني) به فشارهاي تحريم مي نويسد: تحريم ها آن طور كه دولت آمريكا مايل بوده تاثيرگذار نبوده و اغلب تحليلگران معتقدند بعيد است اين حربه بتواند محاسبات ايران را تغيير دهد. البته سخن گفتن از اثر تحريم به عنوان بخشي از رويكرد دوگانه فشار و گفت وگو، براي اوباما مصرف داخلي دارد.
اين نشريه درباره احتمال از سرگيري مذاكرات ايران و 1+5 نيز نوشت: آنچه براي مذاكرات بعدي پيش بيني مي شود، تمركز روي توافق ميانجي گرانه تركيه و برزيل خواهد بود. البته آن توافق بسيار كمتر از انتظارات قدرت هاي غربي است زيرا به مشكل غني سازي مستمر اورانيوم توسط ايران نپرداخته است. با اين حال، ممكن است به عنوان يك نقطه مناسب براي آغاز بحث، تنها گزينه موجود باشد. اگر توافقي هم بر سر مبادله سوخت به دست آيد، دو طرف بر سر نتايج مورد انتظار از اين مذاكرات دچار اختلافات جدي خواهند بود. حتي اگر بر اين اصل توافق شود كه تهران بايد نيات صلح جويانه خود از برنامه هسته اي را به اثبات برساند، آمريكا و متحدانش بر توقف تمام فعاليتهاي غني سازي حتي با نيت توليد انرژي اصرار دارند. در سوي ديگر، حتي اگر ايراني ها مايل به پذيرش دستورالعمل هاي ايمني جديد عليه نظامي گري هسته اي باشند، ولي هيچ نشاني از دست كشيدن از دستاوردهايشان نشان نمي دهند بنابراين بايد انتظار داشت هرگونه مذاكرات جديدي، دشوار و طولاني مدت بوده و با اظهارات جنجالي گاه و بيگاه همراه باشد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=863&tab=rooz