نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
وال استريت ژورنال: ايران با دور زدن تحريم ها آمريكا را سر كار گذاشته است


تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۱

روزنامه وال استريت ژورنال تاكيد كرد تحريم ها قادر نيستند حتي از تغيير نام و محل ثبت نام كشتي هاي ايراني جلوگيري كنند تا چه رسد به توقف برنامه هسته اي ايران.
به گزارش كيهان، اين روزنامه در گزارشي كه به دور زدن تحريم ها از سوي ايران اختصاص دارد، نوشت: ايران با تغيير نام و پرچم كشتي ها، از تحريم ها شانه خالي مي كند. ايران داراي يكي از ناوگان هاي بزرگ دريايي در منطقه با بيش از 40 كشتي نفتكش است. برخي از كشتي ها با پرچم كشورهاي ديگر تردد مي كنند و در جزاير و مناطقي نظير ويرجين آيلند انگليس يا سيشل و توالو به ثبت رسيده اند.
روزنامه آمريكايي اضافه كرد: ايران از سالها قبل براي دور زدن تحريم ها از روش هاي مشابه استفاده كرده و از جمله برخي كشتي هاي خود را در مالت و قبرس به ثبت رسانده است. شركت كشتيراني ايران از سال 2008 همزمان با قرار گرفتن در فهرست تحريم هاي آمريكا، اقدام به ثبت برخي كشتي هاي خود در كشورهاي ديگر كرد و در آن زمان بارها نام و محل ثبت نام كشتي ها عوض شده است. هنوز هم استفاده از شركت هاي پوششي در كشورهايي نظير هنگ كنگ يا پاناما و بوليوي ادامه دارد.
وال استريت ژورنال ادامه داد: يكي از روش هاي مقابله با اقدامات ايران تعقيب مسير تردد اين كشتي هاست. به همين خاطر كشتي هاي ايراني از ماه ها پيش سيستم ردياب خود را خاموش كرده اند تا مسير تردد و نقاط بارگيري آنها مشخص نشود. تمام اين اقدامات به منظور به تعويق انداختن روند اجراي تحريم هاي موجود يا دشوار كردن تنظيم تحريم هاي جديد عليه حمل و نقل دريايي ايران صورت مي گيرد.
اين روزنامه در پايان تاكيد كرد: به اين ترتيب تحريم هاي بين المللي عليه ايران نه تنها نتوانسته اند برنامه هسته اي اين كشور را متوقف كنند، بلكه حتي قادر نيستند كه از تغيير نام و محل ثبت كشتي هاي ايراني جلوگيري كنند. در چنين شرايطي ايران خواهد توانست با پيدا كردن واسطه ها و كشورهاي ديگر به طور مستمر كشتي هاي خود را به دور از هرگونه محدوديتي در رفت و آمد نگاه دارد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8792&tab=rooz