نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
حمايت مردم مصر از مرسي در پاكسازي فرماندهان ارشد ارتش


تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۱

هزاران نفر از مردم مصر با تجمع در ميدان التحرير قاهره حمايت قاطع خود را از تصميمات مرسي در عزل و نصب فرماندهان نيروهاي مسلح و سركوب تروريست ها در سينا اعلام كردند.
به گزارش كيهان، هزاران تن از مردم مصر پنجشنبه شب در ميدان التحرير در مركز قاهره تجمع كردند و با سر دادن شعارهايي حمايت خود را از عزل و نصب ها و بركناري فرماندهان وابسته به رژيم سابق اعلام كردند.
براساس اين گزارش، تظاهركنندگان مصري مسئولان سابق شوراي عالي نيروهاي مسلح را افرادي جنايتكار خواندند و خواستار بازداشت و محاكمه برخي از آنها شدند.
هواداران مرسي با تجمع در ميدان التحرير از تصميمات رئيس جمهور منتخب پشتيباني كردند و ادامه اين اقدامات را خواستار شدند.
برپايه اين گزارش تظاهركنندگان مصري، اقدامات رئيس جمهور منتخب در پاكسازي ارتش و نيروهاي مسلح را سرآغازي براي ايجاد ارتش مردمي دانستند.
همچنين تجمع كنندگان در ميدان التحرير با حمايت از رئيس جمهور براي راهبرد جديدش در سركوب گروه هاي مسلح در صحراي سينا، توطئه رژيم صهيونيستي براي بر هم زدن امنيت مصر را به شدت محكوم كردند.
گزارش هاي دريافتي نيز از سر دادن شعارهايي در محكوميت رژيم صهيونيستي و پيمان كمپ ديويد توسط تظاهركنندگان حكايت دارد.
رژيم اشغالگر قدس با بازگذاشتن دست تروريست ها و فراهم كردن بستر مناسب براي تردد باعث كشته شدن 16 سرباز مصري در مرز با غزه در هفته گذشته شد.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8898&tab=rooz