نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
آيت الله مصباح يزدي: شكر نعمت برقراري نظام اسلامي بر همه واجب است


تاریخ: ۷ شهريور ۱۳۹۱

 رئيس موسسه امام خميني(ره) با اشاره به رهبري بي نظير حضرت آيت الله العظمي خامنه اي تاكيد كرد كه امروز شكر نعمت استقرار نظام اسلامي بر همگان واجب است.
به گزارش کیهان، آيت الله محمدتقي مصباح يزدي ديروز در ديدار دانشجويان دانشگاه شاهد و دانشگاه هاي استان فارس با بيان اينكه عقل ما براي درك حقايق كافي نيست و به همين خاطر است كه خداوند انبيا را براي انسان ها فرستاد، تصريح كرد: جنگ ها و صلح هايي كه در عالم مي شوند به خاطر اين است كه قصد دارند در همين دنياي محدود همه چيز را به دست آورند.
آيت الله مصباح ادامه داد: يكي از بهترين ابزارها براي درك درست انسان از جايگاهش، مطالعه تاريخ گذشتگان است.
وي افزود: وقتي اتفاقاتي كه در صدر اسلام افتاده بود را مطالعه مي كردم برايم بسيار عجيب بود اما با حوادثي كه پس از انقلاب اسلامي رخ داد، عميقا آنها را باور كردم. در تاريخ ببينيد كه در كجا اشخاص سقوط كردند و مراقب باشيد كه شما نيز در آن بزنگاه ها دچار انحراف و سقوط نشويد.
آيت الله مصباح گفت: ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه نعمت هاي الهي براي رشد انسان ها بسيار زياد است البته اين بدان معني نيست كه هيچ مشكلي هم وجود ندارد اما وقتي مقايسه مي كنيم با زماني كه يك دانشجو جرات نمي كرد در دانشگاه نماز بخواند، بسيار خدا را شكر مي كنيم و امروز مي بينيم كه اعتكاف هاي مساجد دانشگاه ها با استقبال بسيار زيادي همراه مي شود كه بعضا مشاهده كرده ايم اگر دانشجويي به علت تكميل ظرفيت پذيرش دانشگاه توفيق اعتكاف پيدا نمي كند، گريه مي كند و من هر دو زمان را ديده ام. هم زمان آن دانشجويي كه جرات نمي كرد در دانشگاه نماز بخواند و هم امروز كه دانشجويان براي ثبت نام در اعتكاف مساجد دانشگاه ها گريه مي كنند.
وي افزود: اكنون كه امكانات و نعمات موجود است شكر اين نعمت كه به واسطه برقراري نظام اسلامي ميسر شده، بر همه واجب است.
رئيس موسسه امام خميني(ره) ادامه داد: خدا به ما رهبري داده كه در ميان رهبران دنيا بي نظير است. خدا بساط عالم را طوري خلق كرده است كه خير و شر با هم در تعادلند چرا كه دنيا مكان آزمايش است و براي آزمايش بايد عوامل طرفين تقريبا مساوي باشد تا انسان در سر دو راهي نوبت به انتخابش فرا برسد.
آيت الله مصباح افزود: البته عوامل فسادي كه امروز موجود است در هيچ زماني در دسترس نبوده است و همانطور كه نعمت ها زياد شده خطرها و لغزشگاه ها هم زياد شده است.
 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8932&tab=rooz