نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
نقش كاخ سفيد در قتل عام صبرا و شتيلا


تاریخ: ۲ مهر ۱۳۹۱

روزنامه نيويورك تايمز از اسناد محرمانه اي پرده برداشت كه آمريكا را به دست داشتن در كشتار صبرا و شتيلا در سال 1982 ميلادي متهم مي كند.
به گزارش شبكه خبري العالم، اين اسناد در قالب مقاله اي تحت عنوان كشتاري كه امكان جلوگيري از وقوع آن وجود داشت به قلم پژوهشگر آمريكايي دانشگاه كلمبيا منتشر شده است.
در اين سند علاوه بر دستيابي به اسنادي مهم از رژيم صهيونيستي گفت وگوهاي مقامات آمريكايي به صورت مستند ثبت شده است. در اين سند مذاكرات آريل شارون وزير جنگ وقت رژيم صهيونيستي و موريس دراپر فرستاده رئيس جمهور آمريكا به منطقه به طور مشروح نقل شده است.
شارون در اين گفت وگوها به فرستاده آمريكا اطمينان خاطر داده بود كه نامي از آمريكا در جريان اين كشتار نخواهد برد و در غير اين صورت مي تواند به راحتي انكار كند. همانگونه كه شارون نيز دخالت اسرائيل در اين ماجرا را انكار خواهد كرد. شارون در اين ديدار به دراپر اطمينان داده بود كه ما خودمان فلسطيني ها را در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا به قتل خواهيم رساند و حتي يك نفر از آنها را نيز باقي نخواهيم گذاشت.
دراپر نيز بي درنگ پاسخ داده بود كه نجات دادن آنها به ما هيچ ربطي ندارد.
سه روز پس از اين گفت وگو كشتار بي رحمانه مردم فلسطين در اردوگاه هاي صبرا و شتيلا صورت گرفت و رونالد ريگان رئيس جمهور آمريكا در موضعي نمايشي و تصنعي از مناخيم بگين نخست وزير رژيم صهيونيستي به خاطر اين جنايت هولناك انتقاد كرد!
گفتني است كه آمريكا و اسرائيل در ارتكاب جنايت بارها مشابه اين سناريو را به اجرا درآورده اند.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=8980&tab=rooz