نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
وقتي راديو فردا سياست افزايش جمعيت ايران را مضر مي داند!


تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۱

به گزارش کیهان، در راستاي اعلام مخالفت راديوفردا وابسته به سازمان جاسوسي آمريكا با برنامه هاي كلان و كليدي نظام ، اين بار هم اين رسانه تاكيدات اخير مبني بر لزوم افزايش جمعيت كشور را بر خلاف منافع كشور دانست.
راديو فردا كه وظيفه و رسالت اصلي خود را زير سوال بردن سياست هاي خرد و كلان نظام مي داند و نيز از آنجايي كه اين رسانه آمريكايي موظف است مردم را نسبت به تاكيدات رهبري و نيز مسئولان مختلف بدبين و بدگمان كند ( كه البته هميشه هم ناكام بوده و نتيجه عكس گرفته است ) ، اين بار به بهانه هاي جديدي سياست افزايش جمعيت كشورمان را زير سوال برد .
بر همين اساس به دنبال تاكيدات فراوان مقام معظم رهبري مبني بر لزوم افزايش جمعيت كشور حتي تا 150و 200 ميليون نفر كه البته با ارائه دلايل منطقي و روشني مبني بر افزايش جمعيت پير و بازنشسته كشور طي دهه هاي اينده و نيز كاهش نيروي كار جوان ، همراه بود ، راديوفردا باز هم به مخالفت و جوسازي مبادرت كرد و به بهانه هاي عوام گونه اي همچون نبود شرايط لازم در ايران و يا پيروي از برخي كشور هاي پيشرفته در اين زمينه با اين سياست منطقي و لازم براي كشورمان مخالفت كرد .
گفتني است در حال حاضر جمعيت كشور ما جمعيت جواني است كه اين نسل طي چند دهه آينده با افزايش سن و از كار افتادگي مواجه خواهند بود و البته رشد جمعيت كشور طي سالهاي نه چندان دور با اين روند فعلي بسيار پايين خواهد بود كه با نياز هاي كشور به نيروي انساني و نيروي كار جوان به هيچ وجه مطابقت ندارد و اما، نكته درخور توجه آن كه كشورهاي اروپايي از كاهش شديد نرخ رشد جمعيت و پير شدن جوامع خود به شدت نگران هستند و از اين رو آينده اي مبهم و تاريك را پيش بيني مي كنند. بسياري از كشورهاي اروپايي در پي اين نگراني جدي، علاوه بر تشويق جوانان به ازدياد نسل، براي هر فرزندي كه متولد مي شود، پاداش نقدي و كمك هاي غيرنقدي فراواني در نظر گرفته و پرداخت مي كنند، ولي علي رغم اين تشويق و ترغيب ها، كاهش جمعيت در كشورهاي غربي و بي ميلي جوانان به ازدواج و تشكيل خانواده همچنان به صورت يك معضل بزرگ اجتماعي وجود دارد.
 

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=9076&tab=rooz