نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
طرح: اثرات ماهواره!


تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۲

مواظب تاثیرات ماهواره در روح و روان خود و فرزندانتان باشید!


این قدرت نامرئی را دست کم نگیرید.


ایمانتان را طوری از شما میگیرد که روحتان هم خبر دار نمیشود.


به ایمان و اعتقاد محکم خود مغرور نشوید، ماهواره، چراغ خاموش اثر میکند!


فریب این غول تک چشم بی شاخ و دم را نخورید!

 

 

 

 

افسران - چه می کنه این ماهواره !!!

 

 

فرزندان خود را با دست خود به هلاکت نکشانید!

 

آزادی ماهواره برای فرزندان، یعنی سوختن آنها در آتش عذاب ابدی!


به خود و فرزندانتان رحم کنید!

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=9770&tab=rooz