نسخه چاپی

سایت تحلیلی و اطلاع رسانی مفید نیوز
محبوبيت جهاني ايران به خاطر قد علم كردن مقابل آمريكاست


تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۸۹

معاون اسبق شوراي اطلاعات داخلي در سازمان سيا تاكيد كرد: اوباما به نسبت بوش سخنران خوبي است اما نمي تواند در سياست هاي كلي آمريكا آن چنان كه شعارش را داد، تغيير ايجاد كند.
گراهام فولر در گفت وگو با راديو فردا و درباره شعار تغيير كه از سوي اوباما نسبت به عملكرد دولت بوش داده شد، گفت: اوباما مي تواند به نسبت بوش سخنراني هاي خوبي ايراد كند حال آن كه بوش در اين زمينه الكن بود ولي مشكل اينجاست كه ما داريم از يك قدرت بزرگ در آمريكا سخن مي گوييم كه سازمان هايي توانمند و گروههاي فشار در اختيار دارد و به نظر مي رسد تغيير يك شبه يا حتي چند ساله در آن عملي نخواهد بود. ايالات متحده عملا پس از سقوط شوروي نقش يك قدرت مطلقه را به عهده گرفته است. از سوي ديگر پيامدهاي 11 سپتامبر هم به نومحافظه كاران كمك كرد. من فكر مي كنم با وجود اين نهادهاي قدرت، به همراه عظيم ترين ماشين نظامي در تاريخ جهان، سامانه پيچيده نظامي صنعتي، و وجود رسانه هايي كه اطلاعات درستي در اختيار مردم نمي گذارد مانند شبكه فاكس كه مشخصا براي نومحافظه كاران تبليغ مي كند، دگرگون كردن اوضاع بسيار سخت است.
وي افزود: بايد اذعان كنم كه اوباما نمي تواند و نخواهد توانست اوضاع را دگرگون كند. با سه و حتي چهار برابر شدن سازمانهاي اطلاعاتي آمريكا و نهادهاي امنيتي، چنين تغييري بسيار دشوار شده است و من نسبت به آن خوشبين نيستم. نكته ديگري هم بيافزايم و آن اينكه اوباما مي د اند كه عراق يك فاجعه بود و مي داند كه افغانستان هم يك شكست و فاجعه است. اما واقعيت اين است كه شروع جنگ ساده است و پايان دادن به آن و ترك جنگ به راحتي عملي نيست حتي وقتي نيت و قصد آن هم باشد.
وي درباره محبوبيت جمهوري اسلامي ايران در خاورميانه و جهان اظهار داشت: اينكه چرا ايران در ديگر كشورها چنين مورد حمايت قرار مي گيرد، به دليل اظهارات احمدي نژاد درباره هولوكاست و 11 سپتامبر نيست، بلكه به باور من دليلش اين است كه ايران از معدود كشورهاي مسلمان در جهان است كه در برابر ايالات متحده قد علم كرده و در خاورميانه بر عليه آن برخاسته است. از همين رو مسلماناني كه در برابر نيروي نظامي سياسي و اقتصادي آمريكا احساس ناتواني مي كنند، طبيعتا از كساني كه در برابر اين قدرت قد علم كرده اند حمايت مي كنند. فكر مي كنم اين بخشي از دلايل محبوبيت احمدي نژاد در ايران و بيرون از ايران است.
اين مقام اسبق سازمان جاسوسي آمريكا درباره آشفتگي هاي نظام سرمايه داري گفت: امروزه اقتصاد سرمايه داري آزاد نه تنها از زاويه عملي كه از زاويه تفكري نيز دچار چالش جدي است. نه براي اينكه اين ايده ها ارزش ندارند، بلكه براي اينكه به كار بستن آنها در عمل با مشكلاتي روبه رو شده است. براي نمونه به گمان من انديشه آزادي مطلق تجاري و اقتصادي در آمريكا سبب بحران فاجعه بار اقتصادي شد كه نه تنها آمريكا كه اقتصاد جهان را فرو ريخت.

http://mofidnews.com/index.php?page=desc.php&id=996&tab=rooz